Energiledelse dreier seg om samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon.

 

Ved hjelp av effektiv energiutnyttelse skal optimal produksjon og bruk av energi i virksomheter sikres. Gjennom energiledelse kan lønnsomme atferds- og investeringstiltak påvises og gjennomføres. Lavere energibruk reduserer kostnader, bedrer miljøprofilen og styrker konkurranseevnen.

 

(Standard Norge)

Energiledelse

En viktig del av Energiledelsen er å installere et energioppfølgingssystem som registrerer og overvåker energiforbruket. Systemet gir gode, jevnlige rapporter automatisk og verifiserer forbruket. Dette fører til økt motivasjon i organisasjonen, noe som gjør at fokus oppretteholdes og igjen gir resultater i form av energisparing. Energiledelse er en forutsetning for suksessfulle Enøk-tiltak.

 

Energiledelse, en ledelsesesdisiplin

”Energiledelse må betraktes som en ledelsesdisiplin på linje med økonomistyrng, produksjonstyring og personalledelse”. (Forsvarsbygg)


Ressursbevisste virksomheter har behov for en energipolitikk og fastsettelse av mål for å utnytte energien best mulig. Energimål følges opp med handlekraftige planer for hvordan energiforbruket kan effektiviseres. Samtidig som man sparer virksomheten for betydelige utgifter til f. eks elektrisitet, olje, gass eller vann, vil Energiledelse i tillegg styrke virksomhetens generelle miljømessige profil.

6 hovedaktiviteter i energiledelse:


Energioppfølgingssystem (EOS)  (webløsning med energioppfølging helt ned til enkeltbygg)​

​Vedlikehold av energiledelse (kommunikasjon)

(involvering av f.eks leietaker gir motivasjon og vilje til sparing)

Opplæring/ informasjon/ motivasjon (kvalitet)
(eks: leietaker og eier kan følge opp energiforbruk, budsjett, prognose etc.)

Handlingsplan med årlig tiltakspakke (Enøk)
(avdekker bygninger med energisparepotensial og derigjennom riktige tiltak på riktig sted)

Nettverkssamlinger (relasjoner, motivasjon)
(eks. brukerseminar med erfaringsutveksling og foredrag )

Rapporter (forutsigbarhet)
(automatisk overføring av energidata til f.eks miljødatabase)

Hovedverktøy for økonomistyring

Energikostnadene utgjør en økende andel av organisasjoners driftsutgifter og energiledelse er et hovedverktøy for økonomistyring. Både for å beholde fokus og for å kunne kontrollere energiforbruket kreves en helhetlig og kvalitetsmessig verdikjede innen energiledelse. Automatisk innhenting av målevedier anbefales.

Cebyc kan tilby hele verdikjeden fra måler til rapport, samt konsulenttjenester i forbindelse med både installasjon og rådgiving.

Energiledelse = god drift!

Gjennom energiledelse får man via jevnlige, automatiske rapporter gode indikasjoner på økonomisering av energiforbruket. Tilpassede rapporter gir grunnlag for verifisering ev Enøk-tiltak på en enkel måte. Man kan velge kun å se på hovedtrekk, men det er også mulig å kunne gå i dybden for å analysere på et mer avansert nivå.

SMART - ENKELT - KOSTNADSEFFEKTIVT

Energinet is developed and maintained by Cebyc AS - Norway - and distributed throughout the world by Partners. Energinet in compliance with ISO 50001.

TUVdotCOM ID Number: 9105069423. Certificate Number: 01 150 120214. Copyright © 2002 - 2020 Cebyc AS all rights reserved.