Cebyc Energinet iso 50001 energy management

Enkelt

Vårt system har et meget enkelt brukergrensesnitt. Ingen informasjon er lengre borte enn tre klikk. Ved å benytte rapporter, ET-kurver eller alarmer ved avvik kan du bruke Energinet som et verktøy i ditt Enøk-arbeide.


Oversiktlig

Med Energinet har du full og effektiv kontroll over alle dine bygningers energiforbruk. Systemet er modulært slik at det er ingen begrensninger på antall brukere. Med Rapport generator kan du enkelt lage dine egne rapporter tillegg til mange standard rapporter.

 

Gjennom tidsbestemte rapporter og alarmer sørger vi for fokus i Enøk-arbeidet. Bruk minst mulig tid, samtidig som energiforbruket reduseres mest mulig uten investeringer!

 

Energinet er et overvåkings- og sporingssystem som er designet for å gi brukerne riktig informasjon til rett person til rett tid og i riktig mengde. Brukergrensesnittet er tilpasset brukerens kunnskap og behov for tilgang i Energinet.

 


Energinet tillater brukeren adgang til informasjonen fra hvor som helst, og vil proaktivt informere brukeren når dette er ønskelig eller nødvendig, enten som alarmer eller som tidsbestemte hendelser som f.eks en rapport. Brukergrensesnittet kan tilpasses kunnskapsnivået til brukeren.

 

Fra den profesjonelle brukeren som ønsker å bruke systemet til budsjettering, sammenligning mellom bygninger, opp mot Norsk Standard, avanserte rapport- og alarmrutiner osv, til brukeren som ikke ønsker å gå inn via Internet, men kun ønsker automatiske rapporter via e-post for energiinformasjon og justeringer.

Sikkert

Alle brukere får tilgang til systemet med brukernavn og passord. Hver bruker kan benytte systemet i henhold til vedkommendes tilgangsnivå. Energinet har sikker import og eksport av data. Web-serveren bruker Apache server teknologi som er meget sikker og robust.
 

Energinet er det komplette systemet for å administrere energiforbruket. I tillegg får du dokumentasjon og verifisering av resultater etter Enøktiltak og investeringer.

 

Med Energinet har du et komplett system for energiledelse, avfallsledelse og miljørapportering.

 

Energinet er utviklet for et internasjonalt marked.

 

Energinet er derfor gjort språkuavhengig, og er er oversatt til mange språk. Dette gjør at brukere fra én og samme kunde kan arbeide på sitt eget språk

Sikkerhetssystemet er designet for å tilby brukerne en så fleksibel løsning som mulig og samtidlig sørge for et enkelt brukergrensesnitt. Adgangen til systemet er bygd opp som et hierarki slik at en administrator har adgang til alle objekter under seg. Administrator kan opprette nye brukere og samtidig bestemme hvilken tilgang disse skal ha.

Energinet is developed and maintained by Cebyc AS - Norway - and distributed throughout the world by Partners. Energinet in compliance with ISO 50001.

TUVdotCOM ID Number: 9105069423. Certificate Number: 01 150 120214. Copyright © 2002 - 2020 Cebyc AS all rights reserved.